Våra uppdrag

Göteborgs Stads budget och översiktsplan i kombination med ägardirektiv och bolagsordning bildar ett ramverk för Framtidenkoncernens affärsplan. Affärsplanen tillsammans med framtagna strategier definierar Framtiden Byggutvecklings mål och uppdrag ytterligare.