Framtiden

Tillbaka

Trä och återbruk halverar klimatpåverkan i kvarteret Omställningen CO200

Nu bygger Framtiden Byggutveckling det första kvarteret med halverad klimatpåverkan. Med hjälp av trästomme och återbruk blir det möjligt i den unika klimatpiloten vid Litteraturgatan i Selma stad. Tm2 har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga 63 hyresrätter i kvarteret Omställningen CO200. Uppdraget görs i en totalentreprenad i samarbete med Derome och byggstart planeras till hösten.

Nu är det klart att Framtiden Byggutveckling bygger sitt första kvarter med halverad klimatpåverkan. Trästomme och återbruk gör det möjligt. Tm2 har fått uppdraget att bygga kvarteret Omställningen CO200 med 63 hyresrätter i en totalentreprenad. De har valt att göra det i ett fördjupat samarbete med Derome, som är leverantör av trästommen. Bostäderna byggs vid Litteraturgatan nära Selma Lagerlöfs Torg med service, handel och kollektivtrafik, vilket gör det lätt att leva klimatsmart.

Det är alltid roligt att ta första spadtaget för nya bostäder men extra roligt när vi samtidigt infriar högt ställda klimatambitioner. Nu skapar vi historia med vårt klimatkvarter i ett spännande samarbete med Tm2 och Derome, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Halveringen innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess ligger på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Projektet uppnår mer än en halvering av klimatpåverkan och levererar därmed på uppdraget från Göteborgs Stad där målet ligger på 50% reducering av koldioxidutsläppen från 2025.

Tm2 möjliggör reducerad klimatpåverkan med hjälp av trästomme och återbruk. De gör det i samarbete med Derome, vars industriella byggande i trä är en viktig pusselbit. Precis som Tm2s erfarenheter av återbruk.

Att vi tillsammans med Derome och kunden Framtiden Byggutveckling får ligga i framkant och utveckla projektet känns fantastiskt inspirerande och roligt. Utöver att uppfylla projektets klimatmål kommer vi skapa medvetenhet och främja kunskap om byggandets klimatpåverkan, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

Att trä är ett helt förnybart material, som också lagrar koldioxid, bidrar till att klimatpåverkan kan hållas nere.

– En annan viktig anledning till att projektet kan uppnå ett lågt klimatavtryck är att det byggs inomhus i en husfabrik. Det ger en effektiv och energisnål tillverkning med minimalt materialspill, säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig på Derome.

Den unika klimatpiloten längs Litteraturgatan i Selma stad planerar för byggstart hösten 2023. Här blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.


Kontaktpersoner
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling, 031-773 75 64, dan.sanden@framtiden.se
Magnus Rudén, VD, Tm2, 070-797 79 07, magnus.ruden@tm2.se
Amanda Larsson, Hållbarhetsansvarig, Derome, 0340-50 44 45, amanda.larsson@derome.se