Framtiden

Tillbaka

Nu byggs snart 70 nya bostäder med storskaligt återbruk

I Selma stad i Backa pågår ett spännande utvecklingsprojekt i Kvarteret Återbruket vid Litteraturgatan. Det har ett tydligt fokus på storskaligt återbruk i nyproduktion av cirka 70 hållbara hyreslägenheter. För att minska klimatpåverkan är målet att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk. Nu har NCC fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga i en totalentreprenad i samverkan.

Snart byggs det första större återbruksprojektet, Kvarteret Återbruket, med nyproducerade hyreslägenheter i Göteborg. Målet är att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk. NCC har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga cirka 70 hållbara hyreslägenheter och en verksamhetslokal. Det blir 1 till 5 rum och kök i två lamellhus och inflyttning planeras till 2026.

Vi är väldigt glada att i dessa tider kunna bygga fler bostäder till göteborgarna. Att dessutom bidra till minskad klimatpåverkan i det här storskaliga återbruksprojektet känns extra spännande. Vi ser fram emot samarbetet med NCC för att förverkliga det, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Projektet utvecklas med ett tydligt fokus på återbruk. Resurser som finns tillgängliga lokalt i och omkring Göteborg prioriteras. Framtiden Byggutveckling samarbetar i projektet med Lendager Group, som inriktat sig på att påskynda hållbar arkitektur, cirkulär rådgivning och innovation.

– Vi är väldigt glada att tillsammans med Framtiden Byggutveckling få vara med och driva utvecklingen av den klimatomställning som byggbranschen står inför. Det är ett spännande och viktigt bostadsprojekt, vilket ligger i linje med NCC:s strategi, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building Sverige.

Framtiden Byggutveckling deltar i initiativet Handslaget, som Business Region Göteborg håller ihop. Det är en del av Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande och syftet är bland annat att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen.

De cirka 70 hyreslägenheterna i Kvarteret Återbruket är en del av all nyproduktion som pågår längs Litteraturgatan i Selma stad. Här bygger Framtiden Byggutveckling totalt ca 550 bostäder för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.


Kontaktpersoner
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling, 031-773 75 64, dan.sanden@framtiden.se
Petra Ahlström, Affärschef NCC Building Sverige, 070-619 12 52, petra.ahlstrom@ncc.se