Framtiden

Tillbaka
illustration kvarter Omställningen hus längs gata

Återbrukat skiffer bidrar till halverad klimatpåverkan

Det blir återbrukat skiffer på fasaden till kvarter Omställningen vid Litteraturgatan i Selma stad. Målet i den unika klimatpiloten är halverad klimatpåverkan från material och byggprocess. För att hålla koldioxidavtrycket på en lägre nivå kläs skiffret på en förnybar trästomme i kombination med takpapp på taket.

Nu är bygglovet klart för Framtiden Byggutvecklings första kvarter med halverad klimatpåverkan. Projektet är en unik klimatpilot och uppnår mer än en halvering av klimatpåverkan. Det levererar därmed på uppdraget från Göteborgs Stad där målet ligger på 50% reducering av koldioxidutsläppen.

Nu när gestaltningen av kvarter Omställningen är satt så är det extra roligt att det återbrukade materialet både är tilltalande och samtidigt hjälper till att uppfylla en halverad klimatpåverkan enligt Göteborgs Stads mål, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

I kvarteret Omställningen får klimatpåverkan från material och byggprocess ligga på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Det innefattar A1-A5 byggdelar enligt lagen om klimatdeklaration plus invändiga ytskikt, rumskomplettering och installationer. För att nå målet om halverad klimatpåverkan byggs huset med trästomme, som därefter kläs med återbrukat skiffer i två varianter kombinerat med utvalda plåt- och trädetaljer.

– Det har varit oerhört lärorikt att söka efter lösningar och material som kan matcha en halvering av klimatpåverkan. Med starkt engagemang och entreprenörskap i alla led har vi funnit en riktigt bra lösning estetiskt, till låg kostnad och minimal klimatpåverkan, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

Kvarteret Omställningen byggs av Tm2 i samarbete med Derome på uppdrag av Framtiden Byggutveckling. Det blir 63 hyresrätter som kommer att ägas och förvaltas av Poseidon. Framtiden Byggutveckling och Poseidon ingår i Framtidenkoncernen.


Kontaktpersoner
Mattias Ström, Projektchef Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 55, mattias.strom@framtiden.se
Magnus Rudén, VD Tm2, 070-797 79 07, magnus.ruden@tm2.se

illustration kvarter Omställningen hus längs gata