Tillbaka

Halverat klimatavtryck och storskaligt återbruk på riktigt  

KUNSKAPSSEMINARIUM ”FRAMTIDENS KLIMATOMSTÄLLNING”


Halverat klimatavtryck och storskaligt återbruk på riktigt  

Vi bjuder in till ett kunskapsseminarium fyllt av erfarenheter från våra två spännande utvecklingsprojekt i Selma stad. Kvarteret Omställningen byggs just nu och Kvarteret Återbruket planeras byggstarta till hösten. Vi och några av våra samarbetspartners vill gärna dela med oss av hur vi hittills arbetat med att lösa halverad klimatpåverkan och storskaligt återbruk.


PROGRAM

9.00 Välkommen!
Kort om Kvarteret Omställningen
           Mattias Ström, Projektchef, Anna Wetterberg, Projektledare
och Cecilia Johannison, Hållbarhetsansvarig på Framtiden Byggutveckling

9.15 ”Hur har vi lyckats halvera klimatavtrycket?”
           Magnus Rudén, VD Tm2 och Amanda Larsson, Hållbarhetsansvarig Derome

10.00 Fika

10.30 Kort om Kvarteret Återbruket
             Mattias Ström, Projektchef, Anna Wetterberg, Projektledare
och Cecilia Johannison, Hållbarhetsansvarig på Framtiden Byggutveckling

10.40 ”Hur plöjer man ny mark för storskaligt återbruk?”
              Petra Ahlström, Affärschef NCC

11.10 ”Kvalitetssäkra 50 år gamla hdf-bjälklag – går det?”
             Jan Suchorzewski, Enhetschef Material Design RISE

DATUM: 17 juni
TID: 9.00-11.30, därefter möjlighet till rundvandring förbi projekten.
PLATS: Selmasalen, Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs Torg 2
ANMÄLAN: Senast 12 juni. Klicka här för att anmäla dig

 

VÄLKOMMEN!