Tillbaka

Kontaktuppgifter

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg
Besök: Johanneberg Science Park

Växel:
031-773 75 50

E-post Framtiden Byggutveckling:
byggutveckling@framtiden.se

Anna Nordén
Chef Utvecklingsavdelningen/vice VD
031-719 31 40
e-post
Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post
Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post
Catrine Andersson
Kommunikationsansvarig
031-773 83 47
e-post
Christina Henriksson
Redovisningsansvarig
031-719 31 51
e-post
Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 63
e-post
Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post
Joa Ivarsson
Hållbarhetsansvarig
031-773 83 57
e-post
Martin Clase
Projektutvecklare
031-773 83 53
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post
Peter Frändberg
Projektledare
031-7193161
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-post
Vladimir Rizev
Projektchef
031-719 31 41
e-post
Anna Runesson
Projektchef
031-719 31 49
e-post
Annica Delin
Verksamhetscontroller
031-719 31 69
e-post
Carl Lidman
Installationsspecialist
031-719 31 66
e-post
Cecilia Johannison
Kvalitetsansvarig/KMA
031-719 31 43
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Evelina Johansson
Projektutvecklare
031-719 31 67
e-post
Henrik Jarledal
Affärsutvecklare
031-773 83 52
e-post
Jenny-Maria Ericsson Deogan
Verksamhetskoordinator
031-719 31 56
e-post
Linus Ånevall
Projektledare
031-719 31 47
e-post
Marcelo Arancibia
Projektchef
031-719 31 57
e-post
Nadim Raisi
Projektledare
031-719 31 62
e-post
Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post
Teres Stenholm
Projektledare
031-719 31 72
e-post
Åsa Kastrup
Kontorskoordinator
073-932 52 09
e-post
Anna Wetterberg
Projektledare
031-719 31 42
e-post
Anton Nilsson
Projektledare
031-719 31 65
e-post
Carolina Camacho
Biträdande Projektledare
031-773 75 61
e-post
Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post
Dan Sandén
VD
031-773 75 64
e-post
Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post
Jessica Åström
Eftermarknadsansvarig
031-773 83 49
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Mårten Sandell
Chef Projektavdelningen
031-719 31 59
e-post
Niclas Hultberg
IT-ansvarig
031-719 31 89
e-post
Sandra Hellman
Redovisning- och projektekonom
031-719 31 68
e-post
Tor Assarsson
Projektchef
031-719 31 88
e-post