Tillbaka

Detta är Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling initierar, utvecklar och producerar bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Vi ska bidra till en mer blandad stad, bygga bostäder med hög arkitektonisk kvalitet och med lägre hyror än snittet på jämförbara projekt samtidigt som vi håller en hög byggtakt. När vi byggt färdigt bostäderna överlämnar vi dem till våra förvaltande systerbolag.

Vi bygger på uppdrag av moderbolaget som ansvarar för och beslutar om koncernens nyproduktion i nära samverkan med de allmännyttiga dotterbolagen. Vi ingår i Framtidenkoncernen, som är Sveriges största allmännytta. Tillsammans äger, förvaltar och ansvarar koncernen för ca 75 700 bostäder och har ca 1 300 anställda.

Vår vision
Den koncerngemensamma visionen lyder: Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

Vår affärsidé
Den övergripande affärsidén för hela koncernen lyder:

Vi skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.

Vi ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

Här hittar ni en beskrivning av alla bolag inom Framtidenkoncernen. (Framtidens hemsida)

byggkran