Tillbaka

Styrelse och ledning

Så här styrs vi
Framtiden Byggutveckling AB är en del av Framtidenkoncernen, som ägs i sin helhet av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Ägaren styr genom kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv, bolagsordning, Göteborgs Stads budget och övriga styrande dokument för Göteborgs Stad.

Styrelse
Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB är en tjänstemannastyrelse och består av 4 ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter Framtiden Byggutveckling AB
Terje Johansson, ordförande
Camilla Hallquist, ledamot
Erik Windt Wallenberg, ledamot
Jehan Mansour, ledamot

Lekmannarevisorer
Alf Landervik (L)
Anna Sibinska (MP)

Lekmannarevisorssuppleanter
Erik Fristedt (L)
Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Auktoriserad revisor
Karin Olsson, PricewaterhouseCoopers AB

För att ta del av dagordningar och protokoll från styrelsens möten, vänligen se länk i gröna rutan till höger.