Tillbaka

Danaplatsen, Kyrkbyn-Lundby

På Danaplatsen norr om Säterigatan planerar Framtiden Byggutveckling att bygga 175 hyresrätter, en lokal och ett underjordiskt garage för Poseidon. Huset kompletterar koncernens befintliga bestånd norrut och blir en brygga till det nya området söder om Säterigatan som ska utvecklas ovanpå den nya hamnbanan.  Byggnaden är uppdelad i tre skepp som markeras genom takets utformning, med platt tak i ändarna och ett sadeltak i mitten.

Projektnamn: Danaplatsen

Antal hyreslägenheter: 175

BTA: 11 400 kvm

Typ av hus: Lamellhus med sju plan ovan mark och ett källarplan med parkering

Fasad: Puts, skiffer och bandtäckt plåt.

Anbudsförfrågan: Start september 2023

Entreprenad: Start Q1-Q2 2024

Entreprenadform: Totalentreprenad

Markförhållande: Lera, sand, grus

Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft

Förvaltande bolag: Poseidon

Projektchef/Projektledare: Vladimir Rizev/Anna Wetterberg

illustration hus väg danaplatsen

Illustration: Radar Arkitektur

Upphandling pågår.