Tillbaka

Masthuggskajen G1b, Masthugget

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden med en ny hållbar stadsdel som kommer att komplettera det vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya. På Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Det är flera aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen. I G1b byggs lägenheter i trä i 9 våningar på en bottenvåning och källare i betong.

Projektnamn: Masthuggkajen G1b

Antal hyreslägenheter:
 Ca 130

BTA:
 Ca 9150 kvm

Typ av hus:
 Lamellhus

Fasad:
 Ej bestämt

Anbudsförfrågan överbyggnad:
Q3 2023

Entreprenad:
Start Q4 2023

Entreprenadform:
Totalentreprenad i samverkan

Markförhållande:
 Lera

Skede:
 Detaljplanen har vunnit laga kraft

Förvaltande bolag:
 Poseidon

Projektchef/Projektledare:
 Mattias Ström/Peter Frändberg

illustration hus gator masthuggskajen

Bild: Kanozi Arkitekter

Upphandling pågår.