Tillbaka

Östra Kålltorp, Kålltorp

Framtiden Byggutveckling ska bygga tre hus för Bostadsbolaget i 7 till 11 våningar med 160 hyreslägenheter. I ett av husen kommer Tallhöjdens bogemenskap finnas med 60 lägenheter och tillhörande gemensamhetslokaler. I ett av de andra husen byggs ett boende med särskild service med 9 hyreslägenheter och gemensamhetsytor ihop med övriga hyreslägenheter.

Projektet ingår i en detaljplan där även fyra andra exploatörer bygger nytt. På fastigheten finns ett redan uppfört p-däck som kommer försörja de boende med parkering för bilar och cyklar.

Husen ligger i direkt anslutning till Renströmska parken och Kålltorp med närhet till Skatås och Delsjöområdet.

Projektnamn: Östra Kålltorp – flerbostadshus
Antal hyreslägenheter
: 160
BTA: ca 14 000 kvm
Typ av hus: Ett lamellhus i sju våningar och två t-formade punkthus i 9-11 våningar
Fasad: Platsmurat tegel
Anbudsförfrågan: Augusti 2023
Entreprenadform
: Totalentreprenad i samverkan
Markförhållande: Berg, packad sprängbotten
Skede: Lagakraftvunnet bygglov samt erhållet startbesked
Förvaltande bolag
: Bostadsbolaget
Projektchef/Projektledare: Christina Nilsson

illustration hus

Illustration: Arkitekturkompaniet

Upphandling pågår.