Tillbaka

Smörslottsg/Robertshöjdsg, omr A, Härlanda Tjärn

Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 250 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område A byggs 109 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

Projektnamn: Robertshöjdsgatan område A
Antal hyreslägenheter: 109
BTA: ca 8 200 kvm
Typ av hus: 2 punkthus
Fasad: Fasadskivor
Anbudsförfrågan: Start Q1 2023
Entreprenad: Start Q3/Q4 2023
Entreprenadform: Totalentreprenad
Markförhållande: Berg
Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
Projektchef/Projektledare: Erik Falk/Henrik Sonesson

illustration punkthus gata

Länk till förfrågningsunderlaget

Här hittar ni förfrågningsunderlaget (tendsign.com)