Tillbaka

Smörslottsg/Robertshöjdsg, omr B, Härlanda Tjärn

Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 250 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område B byggs drygt 140 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

Projektnamn: Robertshöjdsgatan område B

Antal hyreslägenheter:
Drygt 140

BTA:
 ca 14 000 kvm bostäder och parkeringsdäck i två plan

Typ av hus
: 4 lamellhus (varav 2 med underjordiskt garage)

Fasad:
 Tegel och skärmtegel

Anbudsförfrågan:
 Q1 2023

Entreprenad:
 Start Q2/Q3 2023

Entreprenadform:
 Totalentreprenad

Markförhållande:
 Berg och lera

Skede:
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Bygglov beviljat.

Förvaltande bolag:
 Bostadsbolaget

Projektchef/Projektledare: 
Erik Falk/Henrik Sonesson

illustration väg hus exteriör

Upphandlingen pågår.