Tillbaka

Litteraturgatan, kv 8, Backa

I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-7 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2028. Kvarter 8 byggs i 4-7 våningar i lamellhus.

Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 8

Antal hyreslägenheter:
ca 73

BTA: ca 6 100 kvm

Typ av hus:
 Lamellhus

Fasad:
Tegel och trä

Anbudsförfrågan: Start Q2 2024

Entreprenad: Start Q2 2025

Entreprenadform: Totalentreprenad

Markförhållande: Lera/Berg

Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Förvaltande bolag: Poseidon

Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Carolina Camacho

Bild: Fredblad Arkitekter