Tillbaka

Hållbarhet för oss

Framtiden Byggutveckling bidrar till att uppdraget från Göteborgs Stad om att skapa förutsättningar för en hållbar stad uppfylls. Det är ett långsiktigt uppdrag som förutsätter att vi agerar på ett klokt sätt idag för kommande generationers skull. Vårt arbete tar bland annat avstamp i Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram för att minska vår miljöpåverkan när vi bygger nya bostäder. För att ta viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram en handlingsplan för klimat och en egen klimatbudget som testas i ett byggprojekt plus att vi kommer pröva möjligheten till återbruk i alla våra projekt. Utöver det lägger vi solceller på så stora takytor som möjligt när vi bygger och arbetar med mobilitetslösningar för att det ska vara lätt för hyresgästerna att leva klimatsmart.

Handlingsplan Klimat
Vi har tagit fram en handlingsplan för att kunna säkerställa vårt arbete med att halvera vår klimatpåverkan i vår nyproduktion till 2025. Till 2030 ska minskningen ligga på 90%. För att lyckas med det i vår kommande byggnation använder vi bland annat upphandlingskrav med tydliga målvärden.

Klimatpilot
För att halvera koldioxidutsläppen från material och byggprocess har vi tagit fram en egen klimatbudget. Den är utgångspunkten och prövas i ett pilotprojekt vid Litteraturgatan i Selma stad där entreprenörer får bidra med sin erfarenhet och kunskap för att hitta framgångsrika lösningar. Läs mer om vår klimatpilot här.

Sund konkurrens
Vi deltar i arbetet med sund konkurrens för att få bort kriminalitet och brottslighet på våra byggarbetsplatser och skapa en sund byggmarknad. Sveriges Allmännytta har lett arbetet och tillsammans med oss medlemsbolag tagit fram en vägledning för ett systematiskt arbetssätt.