Tillbaka

Rapporter och dokument

Framtiden Byggutvecklings verksamhet styrs av ett antal policydokument som antagits av Göteborgs Stads kommunfullmäktige eller styrelsen för moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Framtiden Byggutveckling har inga egna policydokument utöver de koncern- och kommungemensamma.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen


Policydokument antagna av kommunfullmäktige 

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se


Framtidenkoncernens kreditbetyg

RatingsDirect_Framtiden_Oct_26_2023


Årsredovisningar
Årsredovisning 2023 (pdf)
Årsredovisning 2022 (pdf)
Årsredovisning 2021 (pdf)
Årsredovisning 2020 (pdf)