Tillbaka

Rapporter och dokument

Framtiden Byggutvecklings verksamhet styrs av ett antal policydokument som antagits av Göteborgs Stads kommunfullmäktige eller styrelsen för moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Framtiden Byggutveckling har inga egna policydokument utöver de koncern- och kommungemensamma.

Policydokument antagna av koncernstyrelsen


Policydokument antagna av kommunfullmäktige 

Policydokument som är antagna av kommunfullmäktige finns att läsa på goteborg.se


Framtidenkoncernens kreditbetyg

RatingsDirect_Framtiden_Oct_27_2022


Årsredovisningar
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020

framsida årsredovisning